AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
    Bunkerinformation    
Antal modeller i alt: 493
Med tegning: 49
Med originaltegning: 156
Sidst opdateret: S449
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    Facebook

37 Stützpunkt Agger-Batterie

AtlantikWall generelt Generelt   AtlantikWall Danmark Danmark   AtlantikWall forsvarsenheder Forsvarsenheder   Radarsystemer i Danmark Radar   AtlantikWall kyst batterier Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Forsvarsenheder -> Kort -> Stützpunkt Agger-Batterie

Generel information om Stützpunkt Agger-Batterie.

Stp. Agger-Batterie - M162a
I baggrunden ses ildlederbunkeren af typen Regelbau M162a. Nærmere kameraet ses først en Regelbau 501 og bag ved denne en Regelbau 622 - to mandskabsbunkere til hhv. 10 og 20 mand.
Marinebatteriet på Agger Tange blev installeret i april 1940. Allerede den 11 april foretog den tyske marine rekognoscering for opstilling af et batteri på tangen. Dagen efter begyndte opstillingen i feltmæssig forstand - dvs ikke bygningen af Regelbau bunkere! Dets første navn var "Batterie Raule" og var søsterbatteri til "Hanstholm 1".
Konstruktionen af egentlige bunkere påbegyndtes i sommeren 1942. Indtil 1944 havde man kun åbne stillinger, men i september startede man med opførslen af M272 kanonstillinger.
Bygningen af disse bunkere blev dog stoppet efter få dage, da man besluttede at flytte stillingerne længere ind i landet, nærmere betegnet til Kobberø. Grunden hertil var at man mente at der var stor risiko for stormflod på den udsatte lokation ved Agger. Byggeriet/støbningen var dog ikke påbegyndt i Kobberø da krigen sluttede.

Nord for batteriet opførte man i September 1943 en Würzburg-Riese radar-stilling bestående af en V174 radarbunker og en 622 mandskabsbunker. Radarstillingen kom dog ikke i drift før sidst i 1944.

Der findes en del bunkere, der i dag er gemt under sandet i klitterne. Samtidig er der flere bunkere/stillinger der ikke er synlige mere på grund af kystsikringen.

Stp. Agger-Batterie


Sperrbatterie (Marine) 12,7cm (M.K.B. 3./118)

Nr. Model Beskrivelse
37400 M162a Leitstand für leichte Seezielbatterien
37402 501 Gruppenunterstand für 10 mann
37403 501 Gruppenunterstand für 10 mann
37404 501 Gruppenunterstand für 10 mann
37405 501 Gruppenunterstand für 10 mann
37407 134 Munitionsunterstand I
37409 501 Gruppenunterstand für 10 mann
37410 501 Gruppenunterstand für 10 mann
37411 501 Gruppenunterstand für 10 mann
37412 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
37413 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
37414 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
37415 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
????? 681 MG-Schartenstand ohne Nebenräume

Funkmessgerät (Fu M.G.)

Nr. Model Beskrivelse
37440 V174 Stand für Funkmeß- und ortungsgerät mit Zerstörersäule
37441 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Billeder fra området kan ses i galleriet.

Oversigtskort

For at give et overblik over bunkerne, har jeg tilføjet nogle kort over området.

Navn på enhed
Google Earth
Sperrbatterie (Marine) 12,7cm (M.K.B. 3./118)
Funkmessgerät (Fu M.G.)

Kommentarer til kortene: Ingen

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortet, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få opdateret kortet.

99 Infanterie-Stützpunkt Agger-Tange


Generelt om Infanterie-Stützpunkt Agger-Tange

Stp. Agger-Batterie - M162a
Den østligste Regelbau 621 mandskabsbunker til 20 mand er godt begravet. Her kan man dog se hjørnet af tobruk'en - som er støbt i den sydlige syde af bunkeren - indgangen er fra øst.
Dette støttepunkt hører af uforklarlige årsager samnmen med 1. Stellung. Jeg har dog valgt at koble den sammen med Stp. Agger-Batterie. Se evt mere om 1. stellung her.

I sommeren 1944 opførte man et mindre infanteri-støttepunkt på sydspidsen af Agger-Tange. Støttepunktet bestod af 3 Regelbau mandskabsbunkeren og ca. 20 IS-stände.

Stp. Agger-Tange.


Infanterie

Nr. Model Beskrivelse
99135 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
99136 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
99137 621 Gruppenunterstand für 10 Mann

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Billeder fra området kan ses i galleriet.

Oversigtskort

For at give et overblik over hvad der er at finde/se i dag, har jeg tilføjet et kort over området. Vær opmærksom på at bunkere som er fjernet efter krigen også er fjernet fra kortet, så du ikke skal lede forgæves.

Navn på enhed
Google Earth
Infanterie

Kommentarer til kortene:
Jeg har været i området, men har desværre kun fundet én af de 3 Regelbau bunkere.

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortet, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få dette ajourført.
 
© AtlantikWall.dk
AmazingCounters.com