AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
    Bunkerinformation    
Antal modeller i alt: 493
Med tegning: 49
Med originaltegning: 156
Sidst opdateret: S449
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    Facebook

Minefeltet mellem Danmark & Norge - Skagerrak

AtlantikWall generelt Generelt   AtlantikWall Danmark Danmark   AtlantikWall forsvarsenheder Forsvarsenheder   Radarsystemer i Danmark Radar   AtlantikWall kyst batterier Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Danmark -> Minefelt

Blokeringen af Skagerrak

Kort over søminer placeret mellem Danmark & Norge
  Feltnr. Dato for udlægning Antal søminer Antal beskyttelses-bøjer
 A+B
04.1942
20
0
 C
18.10.1943
50
0
 I
09.04.1940
384
0
 II
09.04.1940
325
0
 III
12.04.1940
170
0
 IV
12.04.1940
373
0
 IX
25.04.1942
151
0
 R1
12.02.1944
0
512
 R2
16.02.1944
0
436
 R3
17.02.1944
0
360
 R4
18.02.1944
0
180
 V
24.04.1940
390
0
 VI
08.01.1942
597
0
 VII
10.01.1942
268
0
 VIII
02.03.1942
210
0
 X
04.1942
66
0
 XI
22-23.05.1942
100
0
 XII
13.06.1942
65
0
 XIII-A
07.1942
90
0
 XIII-B
11.07.1942
90
0
 XIV
08.08.1942
65
0
 XIX
11.10.1943
360
0
 XV
13.08.1942
50
0
 XVI
27.01.1943
248
0
 XVII
25.01.1943
50
0
 XVIII
08.10.1943
360
0
 XX
05.03.1944
250
200
 XXI
15-16.04.1944
280
350
 XXII
07-08.05.1944
300
210
 XXIII-A
01-02.04.1944
230
230
 XXIII-B
06-07.04.1944
220
220
 XXIV
25-26.04.1944
198
265
 XXV
03-04.08.1944
313
199
 XXVII
03-04.08.1944
287
191
 XXXI
18.03.1945
500
250
 XXXII-A
06.10.1944
228
114
 XXXII-B
02.10.1944
172
86
 XXXIV
19-20.09.1944
500
0
 XXXIX
14.01.1945
360
185
 XXXVIII
07-08.03.1945
490
310
Allerede natten før besættelsen d. 9 april lagde den tyske flåde de første søminespærringer - mange flere skulle vise sig at komme. Da krigen sluttede, havde den tyske flåde udlagt i alt 8810 søminer og 4298 beskyttelsesbøjer

Formålet med blokeringen af Skagerrak var at forhindre at allierede krigdskibe trængte igennem farvandet mellem Norge og Danmark, da forbindelsen mellem Norge og Tyskland derved ville være i alvorlig fare.

Som sagt blev de første minefelter påbegyndt udlagt allerede natten til d. 9 april 1940, og i løbet af april måned blev der i alt udlagt 5 minefelter, det er dem som er markeret på tegningen som I-V (1-5) og de indeholder til sammen 1642 søminer ialt.

For at tyske skibe frit skulle kunne passere uden at ende i minefelterne lavede man en "sprække" på ca. 10 sømil ved begge kyster, således at man kunne kontrollere strækningen med vagtskibe til søs og beskyde evt. fjernder med kanoner fra land.

Gennem resten af krigen blev minespærringen løbende forstærket - så sent som i april 1945 forsøgte man at lægge flere felter ud.
Søminer har en begrænset levetid og nogle havde endda batterier ombord hvis levetid var begrænset. Udover denne tekniske begrænsning blev frygten for at de allierede ville vil angribe netop af den vej kraftigere gennem krigen, hvilket også var en af årsagerne til at man ville udbygge/forstærke spærringen.

Rydningen af søminerne påbegyndtes straks efter krigens afslutning, og man var allerede færdig i 1946 - hvorfor Skagerrak blev meldt minefrit. Sporene findes dog stadig - i hvert fald støder fiskere på mineankrene som stadig står på havbunden.

I højre side ser du et kort over placeringen af minefelterne. Under dette kort har jeg listet minefelternes numre, samt hvornår de er udlagt, antal søminer og beskyttelsesbøjer. Du kan ændre sorteringen ved at klikke på de blå overskrifter.
 
© AtlantikWall.dk
AmazingCounters.com