AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    S�g    Facebook

Batterier i den danske del af Atlantvolden

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Batterier -> Marinens Flak batterier

Batterier

Fl277 skydeskår
Skydeskår ved indgangen til Fl277 i M.K.B. 4./509(StpGr. Lökken)
Bunkerne i den danske del af Atlantvolden var ligesom i de øvrige lande inddelt i batterier, som igen var med i støttepunkter.
Batterierne var tilknyttet forskellige afdelinger. Her er en forklaring på sammensætningen af afdelingsbetegnelserne.
X./H.K.A.R Y X. batteri i Heeres Küsten Artillerie Regiment Y
X./M.A.A. Y X. batteri i Marine Artillerie Abteilung Y
X./M.Fl.A. Y X. batteri i Marine Flak Abteilung Y

Batterierne havde tilsvarende navne:
H.K.B. X/Y Marine Flak Batterie nr. X i regiment Y
M.K.B. X/Y Marine Küsten Batterie nr. X i regiment Y
M.Fl.B. X/Y Marine Flak Batterie nr. X i regiment Y


Batterierne, der hørte ind under de respektive afdelinger, har jeg listet herunder - sorteret efter hvilken enhed de tilhører. Data er bl.a. fra Kommisionsrapporten der blev lavet umiddelbart efter krigen i 1946

- Hærens kystbatterier
- Marinens Flak batterier
- Marinens kystbatterier

Marinens Flak batterier - Marine Flak batterien


Afdeling

Batteri

Betegnelse Dansk/Tysk

Hovedbevæbning

2./M.Fl.A. 204 M.Fl.B. 2./204 Femhøje/2' Flak 4 x 10,5 cm S.K. C/32
3./M.Fl.A. 204 M.Fl.B. 3./204 Fanø Nord/3' Flak Batterie Fane 4 x 10,5 cm S.K. C/32
4./M.Fl.A. 204 M.Fl.B. 4./204 Gammelby/Maade 4 x 10,5 cm S.K. C/32
5./M.Fl.A. 204 M.Fl.B. 5./204 Gjessing/5' Flak 4 x 10,5 cm S.K. C/32
6./M.Fl.A. 204 M.Fl.B. 6./204 Blaavand/? 4 x 15 cm Flak
2./M.Fl.A. 716 M.Fl.B. 2./716 Frederikshavn N./Frederikshavn N. 4 x 10,5 cm S.K. C/32
4./M.Fl.A. 716 M.Fl.B. 4./716 Frederikshavn S./Flak und Sperre Batteri Frederikshavn Syd 4 x 10,5 cm S.K. C/32
2./M.Fl.A. 717 M.Fl.B. 2./717 Skaade/Skaade 4 x 8,8 cm Flak 37
3./M.Fl.A. 717 M.Fl.B. 3./717 Aakrogen/? 4 x 8,8 cm Flak 37
1./M.Fl.A. 814 M.Fl.B. 1./814 ?/Stabsbatterie (Stp. Ugruko)  
2./M.Fl.A. 814 M.Fl.B. 2./814 Hanstholm 2' 10,5cm A.L. batteri/2' Flakbatterie 4 x 10,5 cm S.K. C/32
3./M.Fl.A. 814 M.Fl.B. 3./814 Hanstholm 3' 10,5cm A.L. batteri/3' Flakbatterie 4 x 10,5 cm S.K. C/32
4./M.Fl.A. 814 M.Fl.B. 4./814 Hanstholm 4' 10,5cm A.L. batteri/4' Flakbatterie 4 x 10,5 cm S.K. C/32
5./M.Fl.A. 814 M.Fl.B. 5./814 Hanstholm 5' 10,5cm A.L. batteri/5' Flakbatterie 4 x 10,5 cm S.K. C/32
© AtlantikWall.dk
04/04-2020