AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    SÝg    Facebook

87 StŁtzpunktgruppe Skanderborg

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Forsvarsenheder -> Kort -> StŁtzpunktgruppe Skanderborg

Generel information om StŁtzpunktgruppe Skanderborg.

Stützpunkt Skanderborg Regelbau 608 Sølundbunkeren
Sølundbunkeren(Den nordligste Regelbau 608). Billedet er taget i maj 1945.
Foto: Skanderborg Historiske Arkiv B1040
Tyskerne beslaglagde d. 23. februar 1944 "åndssvageanstalten" Sølund og fra 24. april blev hele Skanderborg Dyrehave afspærret som led i, at man ville omdanne området til hovedkvarter for det tyske Luftwaffe i Danmark.
Afspæringen foregik med pigtråd, løbegrave og spanske ryttere. Adgangsvejene blev blokeret med pansergrave, og tyskerne begyndte opbygning af et større anlæg i skoven for at etablere Luftwaffes danske hovedkvarter(Kommandierender General der deutschen Luftwaffe in Dänemark). I maj 1944 var der 1500 beskæftiget med transport at materialer mv.

Tyskerne havde planer om at opføre et større bunkeranlæg. Der blev dog kun støbt følgende:

To Regelbau 608 blev støbt tæt ved søen som Luftgeneralens kommandocentral (Støbt 5.-7. maj og 28.-29. juni 1944).
En Regelbau 608 ved Sølund blev støbt og indrettet som telefon- og fjernskrivercentral (Støbt 13.-14. juni og meldt klar d. 3. augudt 1944 - som den første).
En Regelbau 661 midt i skoven skulle fungere som sanitetsbunker. Den blev aldrig færdigindrettet (Støbt 14. oktober 1944).
En Regelbau L483 blev støbt ved Nybro.
En Regelbau L484 blev støbt ved Vestergade i byen som supplement til anlægget i skoven. Denne blev i 1963 taget i brug af CivilForsvaret i forbindelse med Den Kolde Krig.

Støbningen af den første bunker startede allerede i marts 1944
I skoven blev der opført barakker til mandskab, kontrol, varsling og kommunikation, mens generalen fik opført en bugalow og de næstkommanderende et par blokhuse. Mellem generalvillaen og kommandobunkeren opførtes et stort blokhus til officersmesse.

Læs mere om dette på MuseumSkanderborg.dk

StpGr. Skanderborg

StützpunktGefechtsstand
Nr. Model Beskrivelse
87601 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann*1
87602 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig
87603 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann*1
87604 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann*1
87605 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig
87606 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig
87607 661 Unterstand für Verwundetensammelstelle*2

Widerstandsnest Funksendezentrale
Nr. Model Beskrivelse
87611 L483 Unterstand für Funksendezentrale

Widerstandsnest Funksendestelle
Nr. Model Beskrivelse
87615 L484 Unterstand für Funksendestelle
*1 Konstruktionen blev afbrudt i juni 1944
*2 Oprindeligt startede med med at bygge en Regelbau 622

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Jeg har ikke været på denne lokation endnu og har derfor ingen billeder herfra.

Oversigtskort

For at give et overblik over hvad der er at finde/se i dag, har jeg tilføjet et kort over området. Vær opmærksom på at bunkere som er fjernet efter krigen også er fjernet fra kortet, så du ikke skal lede forgæves.

Navn på enhed
Google Earth
Stützpunkt Skanderborg

Kommentarer til kortet:
Ingen

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortet, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få dette ajourført.

  © AtlantikWall.dk
05/04-2020