AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    S�g    Facebook

85 Stützpunktgruppe Flugplatz Vandel

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Forsvarsenheder -> Kort -> Stützpunktgruppe Flugplatz Vandel

Generel information om Stützpunktgruppe Flugplatz Vandel.

Stütspunktgruppe 03 Skagen Sperrbatterie
Bunkeren her er at typen Regelbau 608 og den er placeret i Stützpunkt Vandel. Skydeskåret til nærkamp er blevet muret til og der er som det ses, bygget et primitivt tag over fronten af bunkeren.
Planlægningsarbejdet i forbindelse med opførslen af Fliegerhorst Vejle ved Vandel begyndte i efteråret 1943.
I sensommeren ankom en afdeling tyske pionersoldater til Randbøl. De gik i gang med at lave jordbundsundersøgelser i området omkring Vandel. Nyheden løb hurtigt i lokalsamfundet og inden længe mente rygterne at vide, at det var en flyveplads, der skulle anlægges.

General der Luftwaffe in Dänemark, havde udset sig et område på 6.000 tønderland til anlæggelsen af flyvestationen. Ekspropriationen af de 6.000 tdr. land kostede den danske stat knap 5,5 millioner kroner, i erstatning til de eksproprierede familier. Der blev i alt beslaglagt 88 landbrugsejendomme, 78 beboelsesejendomme, 10 andre bygninger (Solker m.v.) og 15 ubebyggede grunde. De første beboere blev sat ud af deres hjem d. 27 december 1943 og de sidste d. 1 juli 1944.

Efter udflytningen blev 1240 tyske soldater indkvarteret, de skulle stå for bevogtningen af den enorme byggeplads. Det var den tyske byggeorganisation ”Organisation TODT” der forestod byggeriet og arbejdet blev udført af tyske og danske firmaer.

På områdets nordøstlige hjørne blev der anlagt en 240.000 m2 stor lagerplads for bygnings-materialer, her lå også byggeledelsens kontor - den hed "Bauleitung Vandel”. Forsyningsvejen til den store byggeplads var perfekt - hovedvejen løb lige forbi lagerpladsen. Sandet til støberiet lå i undergrunden og til lokaljernbanen mellem Grindsted og Vejle blev der anlagt et sidespor fra Vandel gennem Bauleitung til en sydlig liggende perron, hvor der senere blev anlagt ammunitionsbunkere.

Et af de lokomotiver som kørte på strækningen under besættelsen, og derved transporterede byggematerialerne og dagligt de op imod 700 danske arbejdere fra Vejle til Vandel og retur, står i dag på Jernbane-museet i Odense.

Midt i januar 1944 gik man godt en ½ km syd for Vandel by i gang med at rydde et område der var 2.060 m langt og 750 m bredt, her skulle startbanen anlægges. Der blev anlagt en 10 cm tyk og 60 m bred betonbane. En betonbane var nødvendig, hvis f.eks. de nye jetfly Messerschmitt ME262A skulle kunne lande på banen. I startbanen og de ca. 8 km rullebane var der indbygget 276 sprængbrønde og 255 spærrebrønde. Begge indretninger kunne fjernudløses og skulle gøre anlægget ubrugeligt som landingsbane for de allierede ved et angreb, hvor man indtager banesystemer og indflyver tropper og materiel og derved får opbygget et brohoved.

Sprængbrøndene var anbragt med 68m. mellemrum og skiftevis højre og venstre side af banen. Sprængbrøndenes sprængladninger var så kraftige, at baneanlægget ville blive fuldstændig ødelagt. Spærrebrøndene var anbragt i rækker på 6 på tværs af banen, de var dog ikke kraftigere end at tyskerne hurtigt kunne reparere skaden og få deres egne fly i luften.

I Januar 1945 blev flyvestationen meldt operationelt klar.

Den første chef for flyvepladsen hed Oberst Erich Kauss, han var lidt af en herre. I montren kan man se fotos af ham på motorcykel og med solbriller. Obersten var soldat til fingerspidserne, og dette kom klart til udtryk da han efter den 4. maj skulle overgive sig. Han ville ikke overgive sig til civilisterne fra modstandsbevægelsen, det skulle være til en embedsmand. Det blev så skovrideren, men til ham ville obersten kun overgive den civile del af flyvepladsen. Den militære del ville han stadig kun overgive til englænderne.

Alle bunkere var dog ikke færdige da Tyskland kapitulerede nogle måneder senere.

På "Flyvestation Vandel" området, er der et bunkermuseum i en atomsikker bunker opført af det danske luftvåben. Se mere om dette museum her.

StpGr. Flugplatz Vandel

Stützpunkt Vandel
Nr. Model Beskrivelse
85601 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig
85602 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
85604 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
85605 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann(Vermittlung)
85606 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
85607 L484 Unterstand für Funksendestelle

Stützpunkt Gefechtsstand Gruppenkommandeur
Nr. Model Beskrivelse
85621 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig

Stützpunkt Flugleitung
Nr. Model Beskrivelse
85632 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann

Ukendt placering/tilhørsforhold
Nr. Model Beskrivelse
????? 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig
????? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
????? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
????? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
????? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Enkelte billeder i fra lokationen er at finde her.

Oversigtskort

For at give et overblik over hvad der er at finde/se i dag, har jeg tilføjet et kort over området. Vær opmærksom på at bunkere som er fjernet efter krigen også er fjernet fra kortet, så du ikke skal lede forgæves.

Navn på enhed
Google Earth
Stützpunktgruppe Flugplatz Vandel

Kommentarer til kortene:
Ingen

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortet, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få dette ajourført.

© AtlantikWall.dk
05/04-2020