strained-correspondence
strained-correspondence
strained-correspondence
strained-correspondence

AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    S�g    Facebook

81 Stützpunktgruppe Flugplatz Hadersleben

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Forsvarsenheder -> Kort -> Stützpunktgruppe Flugplatz Hadersleben

Generel information om Stützpunktgruppe Flugplatz Hadersleben.

eksp sks F16
Ved indkørslen til Flyvestation SKrydstrup står denne udegave af en lidt nyere maskine end dem der blev brugt i de år tyskerne var her. Til dem som ikke ved det så er det en F-16 med nr. 78-0177.
Sidst på efteråret 1943 startede værnemagten planlægningen af en flyvepladskonstruktion ved Skrydstrup.
I foråret 1944 blev det fysiske arbejde sat igang. Forud for anlæggelsen af flyvepladsen eksproprieredes ca. 2300 hektar jord i Skrydstrup Sogn. Omkring 120 af sognets 180 familier måtte forlade deres ejendomme. Pladsen blev medlt operationel i august 1944.
Flyvepladsen blev primært brugt som flyveskole.
Da den tyske kapitulation var en realitet, var man ikke færdige med at støbe alle bunkerne.

Flyvestation Skrydstrup i dag

Lufthavne er i dag navngivet efter to standarder, nemlig ICAO og IATA. Her hedder Skrydstrup hhv. EKSP og SKS.

Flyvestation Skrydstrup er arealmæssigt ganske stor, selvom det faktisk er Flyvevåbnets mindste flyoperative flyvestation på bare 856 hektar jord. Det store område skyldes primært start- og landingsbanen, der er 3,5 km lang og 60 meter bred. Ved siden af denne ligger en nordlig og en sydlig parallel landingsbane. Banerne er benævt således, Hovedbanen: 11L og 29R, Parallelbanen: 11R og 29L.

Flyvestationen er i dag organisatorisk bygget op omkring et stabselement med 3 forskellige afdelinger. En operationsafdeling, en materielafdeling og en stationsafdeling. Under stabselementet og under kommando af flyvestationens chef, der har grad af oberst, følger seks selvstændige eskadriller og en bygningsafdeling. Ved forhøjet beredskab kommer yderligere eskadriller til.
Operationsafdelingen har, som navnet antyder, med det flyoperative at gøre. Det vil sige alt lige fra vejrtjenesten og flyvekontrollen til den egentlige planlægning af den beordrede flyvning. Den indbefatter bl.a. de to F-16 eskadriller 727 Fighter Squadron og 730 Fighter Squadron.
Materielafdelingen tæller langt de fleste ansatte på flyvestationen. Afdelingen gennemfører alle reparationer og vedligeholdelsesarbejder på F-16, hvilket er et særdeles omfattende arbejde. Materielafdelingen har også ansvaret for reparation og vedligeholdelse af alt andet materiel såsom køretøjer samt radar og kommunikationsmidler.
Flyvestationen indgår i det såkaldte SAR-beredskab (Search And Rescue) og har for få år siden fået helt nye helikoptere til at varetage en del land/søredningsaktioner. SAR arbejder tæt sammen med Søværnets Operative Kommando (SOK).
Stationsafdelingen er lidt populært sagt alt det andet, der skal til for at få en arbejdsplads med 1000 mennesker til at fungere. Personelforvaltning, regnskabsstyring, budgetstyring, cafeteria og en lang række andre støttefunktioner.
Sidste skud på stammen er en miljøsektion, der har til opgave at indføre miljøledelse på flyvestationen.

StpGr. Hadersleben

Stützpunkt Skrydstrup
Nr. Model Beskrivelse
81601 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig
81602 639 Großer Sanitätsunterstand
81603 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
81905 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann

Stützpunkt Flugleitung
Nr. Model Beskrivelse
81621 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann

Stützpunkt Gefechtsstand Gruppen kommandeur
Nr. Model Beskrivelse
81631 608 Bataillons-, Abteilungs-, oder Regimentsgefechtsstand, eingeschossig

Widerstandsnester
Nr. Model Beskrivelse
81641 L484 Unterstand für Funksendestelle
81771 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann

Ukendt placering/tilhørsforhold
Nr. Model Beskrivelse
81??? L408B Untergruppengefechtsstand
81??? 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
81??? 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
81??? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
81??? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
81??? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
81??? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
81??? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Jeg har desværre ikke været på lokationen endnu.

Oversigtskort

For at give et overblik over hvad der er at finde/se i dag, har jeg tilføjet et kort over området. Vær opmærksom på at bunkere som er fjernet efter krigen også er fjernet fra kortet, så du ikke skal lede forgæves.

Navn på enhed
Google Earth
Stützpunktgruppe Flugplatz Hadersleben

Kommentarer til kortene:
Der mangle desværre mange bunkere på kortet.

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortet, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få dette ajourført.

© AtlantikWall.dk
05/04-2020