AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    Sďż˝g    Facebook

74 Stützpunkt Batterie Vogelnest

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Forsvarsenheder -> Kort -> Stützpunkt Batterie Vogelnest

Generel information om Stützpunkt Batterie Vogelnest.

Da den tyske krigsmarine i 1944 besluttede at bygge et tungt batteri med 4 stk. 38cm kanoner fordelt i to kanonstillinger. Batteriet skulle forsvare Esbjerg fra en evt. invasionsflåde. På dette tidspunkt kunne man dog ikke blive enige med hæren, om hvor batteri Vogelnest skulle placeres. Først i Juni blev man dog enige og bestemte at opføre batteriet lidt øst for Blåvand, nærmere betegnet ved Oksby. Ud fra kontrakterne med organisation Todt ser det ud til at deres arbejde på batteriet først startede i July 1944, Jeg har dog læst andre steder, at det først var i August byggeriet gik igang. Man forventede at byggeriet ville være afsluttet i september 1945.

Da kapitualtaionen kom i maj 1945 og arbejdedet derfor stoppede var støbningen af betonbunkerne ca. 80% afsluttet og der var brugt omkring 175 t. beton. Kranerne som skulle bruges til at montere kanontårnene i bunkerne var ligeledes blevet opført. i Englændernes rapport blev det anbefalet at sende én af disse kraner til England. Efter de oplysninger Englænderne fik, var kanonerne og de tilhørende instrumenter til at styre disse placeret på jernbanestationen ved Guldager.
Der var blevet udlagt omkring 16 km. af et specielt jernbanespor for at kunne bringe materialet ud til stillingen.

Betonbunkeren
Generel oversigt over beton-delen - Regelbau S561.
Řverste etage
Her ses den øverste etage i bunkeren - Regelbau S561.

1. Opbevaring af krudtladninger.
2. Opbevaring af krudtladninger.
3. Laderum (hydraulisk hejsning af ladninger).
4. Opbevaring af krudtladninger.
5. Loftsmonteret kran (skinner).
6. Maskinrum.
7. Brændstoflager.
8. Kølerum.
9. Værksted og Aircondition rum.
10. Tørkloset.
11. Ventilationsaindsugning til maskinrummet.
12. Udstødning fra 220v 250kW DC hovedgenerator.
13. Udstødning fra 68kVA AC hjælpegenerator(lys, vent. mv.).
14. Ventilationsindgang til kølerum.
15. Ventilationsudgange fra kølerum.
16. Ventilationsudgang fra brændstofrum.
17. Ventilationsindgang til brændstofrum.
Nederste etage
Her ses den nederste etage i bunkeren - Regelbau S561.

1. Opbevaring af granater.
2. Opbevaring af granater.
3. Laderum (hydraulisk hejsning af granater).
4. Opbevaring af granater.
5. Trappe og gang.
6. Varmerum
7. Opbevaring af brandrør.
8.Opbevaring af brandrør.
9. Koldtvandsrum.
10. Ventilationsudgang fra koldtvandsrum.
Bunkeren med indretning
Bunkeren med kanon og indretning på de 2 etager.
Tegningen renset for støj og teksten er trukket ud for at gøre
denne mere læsbar. Samtidig har jeg tilføjet en oversættelse.

1. Cartridge transporting equipment (Transportbånd til ladninger)
2. Fixed loading table (Fast ladebord)
3. Roller path for projectile (Rullebane til projektiler)
4. Overhead trolley grab (Loftsmonteret kran)
5. Overhead trolley grab (Loftsmonteret kran)
Hvert kanontårn skulle monteres i en stor bunker med to etager (Regelbau S561). Bunkerne havde 3,5 m tykke vægge og lofter og skulle kunne rumme en mængde granater og krudtladninger til kanonerne samt en maskincentral.
Da kanonbunkerne ikke havde plads til mandskabet, skulle disse bo i mindre bunkere, som efter planen skulle støbes omkring stllingerne.

Planen var at opbevare den resterende ammunition i to store ammunitionsbunkere af typen Regelbau S548. Ildlederen skulle have været en Regelbau S497 med et højt observationstårn grundet den lave beliggenhed.

Da krigen sluttede i 1945, havde man fået støbt selve de to kanonbunkere og dele af det ene kanontårn/hus var monteret. Der manglede stadig en del detaljer indvendigt. De dele af bunkerrne, som skulle rumme maskincentralerne, fik man kun støbt fundamenterne til.

Til venstre ses nogle tegninger over hvorledes englænderne(British Intelligence Service) i 1945 mente at den 2 etagers Regelbau S561 bunker med 2 x 38 cm tårnet skulle have været indrettet. Tegningerne er rensede udgaver af de originale. Klik på tegningerne for at se dem i fuld størrelse. Du kan envidere finde det originale engelske dokument her. Vær opmærksom på at der også er en del generelle informationer om kystforsvaret i Danmark, Herunder bl.a. Hansted og Fanö. Vogelnest beskrives primært i sektion III stk. 4 startende på side 35.

Stp. Batterie Vogelnest/Tirpitz

4./M.A.A. 518
Nr. Model Beskrivelse
74401 S561 Doppelgeschützturm für 38cm SKC/34 Geschütz
74403 S561 Doppelgeschützturm für 38cm SKC/34 Geschütz
? S497 Hochleitstand für schwere Batterie
? S548 Munitionsauffüllraum für 38cm Munition (zweistöckig)
? S548 Munitionsauffüllraum für 38cm Munition (zweistöckig)

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Billeder af bunkerne anno 2010 kan ses i galleriet eller direkte på linket her.

Oversigtskort

For at give et overblik over hvad der er at finde/se i dag, har jeg tilføjet et kort over området. Vær opmærksom på at bunkere som er fjernet efter krigen også er fjernet fra kortet, så du ikke skal lede forgæves.

Navn på enhed
Google Earth
Stützpunkt Batterie Vogelnest

Kommentarer til kortet:
Ingen.

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortet, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få dette ajourført.


© AtlantikWall.dk
17/04-2020