AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    S�g    Facebook

59 Stützpunktgruppe Söndervig

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Forsvarsenheder -> Kort -> Stützpunktgruppe Söndervig

Generel information om Stützpunktgruppe Söndervig

Regelbau 671 Kanonstilling fr storm 2008
Regelbau 671 - En Kanonstilling i hærens kystbatteri 5./H.K.A.R 180. Bunkeren ses her før man fyldte sand på i efteråret 2008 (Efter stormen i foråret samme år).
Kysterne omkring Ringkøbing var ikke egnet til en invasion. Landskabet mellem Nymindegab og Nissum Fjord består af mange fjorde og blødt landskab. Længere nordpå var kysterne mere stejle.
Kun ved Søndervig - mellem Stadil og Ringkøbing Fjorde, var der en 2km smal stykke land hvor grunden var fast nok til at landsætte en invasion.
Pga. dette blev den tyske værnemagt nødt til at vurdere denne som truet, og derfor byggede man som man gjorde i Søndervig og Houvig/Krylen.

6km kyststrækning var hvad støttepunktgruppe Söndervig dækkede over. Der var i alt 3 støttepunkter i gruppen.
I 1941 byggede man et 10,5cm kystbatteri - H.K.B. 5/180 - batteriet bestod af 4 kanonstillinger. Batteriet var ét af de 10 batterier Kriegsmarinen havde besluttet skulle opføres i Danmark.
Kanonerne var af typen 10,5cm K 331 (f) og som det fremgår var de franske. De var først placeret i åbne stilinger.

D. 20 juni 1942 blev Söndervig erklæret for Støttepunkt i forbindelse med "Neue Westwall". Herefter begyndte byggeriet af Baustärke B bunkere for alvor.
Sidst på året startede man byggeriet af 4 Regelbau 501 mandskabsbunkere og 2 134 ammunitionsbunkere.
Umidelbart syd for batteriet byggede Luftwaffe i foråret 1942 støttepunktet Ringelnatter.

I løbet af 1943 blevområdet yderligere befæstet. Man byggede en ildleder af typen Regelbau 636. Samtidig byggede man bl.a. også mandskabsbunkere af forskellige modeltyper, fx 622 og 628.

I 1944 blev kanonstillingerne bygget ind i Regelbau 671 bunkere - de åbne var nemlig alt for lette ofre for de allieredes bombetogter! Dette bevirkede dog at man nu ikke kunne skyde bagud, og derfor anlagde man så 2 åbne stillinger til 2 yderligere kanoner.

Infanteristøttepunktet blev lavet noget sydligere for at dække vejen til stranden, men samtidig var der også placeret enheder omkring de andre batterier.
Mellem de to sydligste støttepunkter støbte man en Regelbau L480 bunker beregnet til en Wassermann S radar.

I 2008 blev Søndervig ramt af en voldsom storm. Stormen gjorde at havet skulle flere meter af klitterne væk.
Ildlederbunkeren som lå længst ude i vandet fik skyllet en del af sandet væk under fronten, og med den enorme vægt som taget i observationsposten havde, gjorde at den knækkede sammen.
En anden overraskelse kom også til verden. Nemlig den af én af de 4 mandskabsbunkere - Regelbau 501 blev skyllet så meget fri at man nu pludselig kunne komme ind i den. Den var ellers sandet til umiddelbart før man skjulle til at rydde den i 1945, og derofr overså man denne.
Dette stemmer overens med at Gerd Saahlfeldts(som arbejdede i bunkerne i krigens tid) beretning om at de måtte skovle sig ud af døren hver morgen.
I bunkeren fandt man alt fra senge, over personlige ejendele, til ovn, frimærker og stegepenade. Intet var fjernet, men mange af tingene var jo stærkt medtaget af at ligge der i vand i over 60 år.

Det er efter eksperterts udsagn, et enestående fund der er begået her! Der er aldrig fundet noget lignende i bunkere fra 2. verdenskrig.

StpGr. Söndervig

Stützpunkt H.K.B.5./180
Nr. Model Beskrivelse
59000 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
59001 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
59002 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
59003 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
59005 501 Gruppenunterstand für 10 Mann
59006 501 Gruppenunterstand für 10 Mann
59007 501 Gruppenunterstand für 10 Mann
59008 501 Gruppenunterstand für 10 Mann
59010 636 Befehlsstand für Heeres-Küsten Batterie
59011 134 Munitionsunterstand I
59013 134 Munitionsunterstand I
59014 607 Munitionsunterstand II
59016 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59017 635 Doppelgruppenunterstand am Vorderhang
59018 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59020 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59022 645 Stand für 1 Küche
59024 628 Gruppenunterstand am Vorderhang
59026 638 Kleiner Sanitätsunterstand
59028 120a Artillerie-Beobachtungsstand mit Panzerturm
59030 L409A Geschützstand für 3,7cm Flak
59031 L409A Geschützstand für 3,7cm Flak
59033 Fl277 Scheinwerferstand G200/G150 mit Unterstellräumen für Scheinwerfer und Maschinen
59034 674 Kleinstunterstand für Munition
59036 674 Kleinstunterstand für Munition
59037 674 Kleinstunterstand für Munition
59055 674 Kleinstunterstand für Munition

Infanterie-Stützpunkt
Nr. Model Beskrivelse
59040 666 Infanterie-Beobachtungsstand mit Kleinstglocke
59041 632 Stand mit 3-Schartenturm
59042 V194 Fernmeldeknotenpunkt
59044 633 Stand für Machinengranatwerfer M19
59046 610 Gefechtsstand für eine verstärkte Kompanie
59048 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59050 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59052 600 Geschützstellung für 5cm KwK
59054 600 Geschützstellung für 5cm KwK
59055 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59056 675 Kleinstunterstand für Wasserversorgung
59058 607 Munitionsunterstand II
59060 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59062 633 Stand für Machinengranatwerfer M19
59064 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59066 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59068 666 Infanterie-Beobachtungsstand mit Kleinstglocke
59070 666 Infanterie-Beobachtungsstand mit Kleinstglocke
59072 680 Schartenstand für 7,5 cm PaK 40 ohne Nebenräume
59074 680 Schartenstand für 7,5 cm PaK 40 ohne Nebenräume

Luftwaffe-Stützpunkt Ringelnatter
Nr. Model Beskrivelse
59600 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59602 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59604 L409A Geschützstand für 3,7cm Flak
59606 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59608 L413 Munitionsstand für 3,7cm Flak
59610 L410 Geschützstand für 3,7cm Flak mit Zugsbefehlstelle
59612 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
59614 L409A Geschützstand für 3,7cm Flak
59616 L487 Stand für Funkmeßgeräte-Auswertung Jägerführung 'Bertha'

Ferntsuchanlage
Nr. Model Beskrivelse
? L480 Unterstand für Wassermann S

Fluwa (Flugwache)
Nr. Model Beskrivelse
59??? 668 Kleinstunterstand für 6 Mann

Ukendt placering/tilhørsforhold
Nr. Model Beskrivelse
? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Billeder fra området kan ses i galleriet eller direkte på linket her.

Oversigtskort

For at give et overblik over hvad der er at finde/se i dag, har jeg tilføjet nogle kort over området. Vær opmærksom på at bunkere som er fjernet efter krigen også er fjernet fra kortene, så du ikke skal lede forgæves.

Navn på enhed
Google Earth
Stützpunkt H.K.B. 5./180
Infanterie-Stützpunkt
Luftwaffe-Stützpunkt Ringelnatter
Ferntsuchanlage
Fluwa (Flugwache)

Kommentarer til kortet:
Ingen.

UPDATE 14-09-2012: Kortene er opdateret så det nu passer med de bunkere der er i kanten af klitterne.
UPDATE 17-09-2012: Fluwa (Flugwache) og Stützpunkt H.K.B. 5./180 er nu splittet op i hver deres kort.
UPDATE 28-03-2013: Ferntsuchanalge kortet er opdateret med den sokkel som ser ud til er det eneste der kan ses i dag.

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortene, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få dette ajourført.

© AtlantikWall.dk
08/11-2021