strained-correspondence
strained-correspondence
strained-correspondence
strained-correspondence

AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    S�g    Facebook

21 Stützpunktgruppe Bulbjerg-Vust

 Generelt |  Danmark |  Forsvarsenheder |  Radar |  Batterier
Hjem -> AtlantikWall -> Forsvarsenheder -> Kort -> Stützpunktgruppe Bulbjerg-Vust

Generel information om Stützpunktgruppe Bulbjerg-Vust.

Stütspunktgruppe 21 Bulbjerg-Vust S449
Gangen fra mandskabsrummet ud til observationsposten i udmålingsbunkeren S449 i H.K.B. 20./180.
Der var i alt 3 støttepunkter i denne gruppe.

I begyndelsen af krigen udnyttede man Bulbjergs store højde til Udkigspunkt. i Efteråret 1942 blev området Fra Bulbjerg til Lund Fjord befæstet, da man nu frygtede en allieret invasion. I begyndelsen af 1943 startede den tyske hær derfor med at bygge Infanteristøttepunktet nordøst for Lund Fjord ved hovedvejen.
På Bulbjerg-klippen blev et andet støttepunkt opført samtidig. Denne indeholdt bl. a.. en radarstation og en udmålingsbunker til 38cm batteri M.K.B. 2./118 i Hanstholm.

I januar 1944 begyndte man anlæggelsen af et støttepunkt mellem de to eksisterende. Denne fik navnet H.K.B. 20./180 og vartilhørende 20./H.K.A.R 180 og indeholdt åbne stillinger. Byggeriet af bombesikre bunkere til kanonerne startede i efteråret samme år, men man nåede aldrig frem til støbningen, og derfor er det i dag ikke muligt at finde dette batteri!

Iflg. Baufortschrittsmeldung pr. 15/1-1945 valgte tyskerne at sammenlægge 2 af støttepunkterne på papiret. Derfor har jeg også gjort dette i nedenstående tabeller, så det fremstår som det blev lavet dengang. På samme tidspunkt var der i alt udstationeret 5 officerer, 61 underofficerer og 279 menige.

StpGr. Bulbjerg-Vust

Artillerie-stützpunkt Bulbjerg 20./H.K.A.R 180 (H.K.B. 20./180)
Nr. Model Beskrivelse
21000 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
21006 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
21008 607 Munitionsunterstand II
21010 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
21012 S449 Peilstand für mittlere und schwere Batterie*
21014 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
21016 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
21017 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
21018 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
21019 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
21021 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
21022 671 Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette ohne Nebenräume 120°
21023 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
21024 636a Befehlsstand für Heeres-und Marinebatterien
21025 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
? 134 Munitionsunterstand I
? 134 Munitionsunterstand I
? 134 Munitionsunterstand I
? 134 Munitionsunterstand I
? 701 Pakzunterstellraum
? 701 Pakzunterstellraum
? 702 Gruppenunterstand mit kleiner Gasschleuse
* S449 bunkeren er tilhørende Kriegsamarinen, men er som sagt placeret sammen med det nye batteri.

Infanterie-stützpunkt Vust
Nr. Model Beskrivelse
21040 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
21042 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
21044 666 Infanterie-Beobachtungsstand mit Kleinstglocke
21046 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
21048 681 MG-Schartenstand ohne Nebenräume
21050 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
21052 680 Schartenstand für 7,5 cm PaK 40 ohne Nebenräume
21054 638 Kleiner Sanitätsunterstand
21056 646 Brunnenstand
21058 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
21060 621 Gruppenunterstand für 10 Mann
21062 668 Kleinstunterstand für 6 Mann
21064 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann
21066 681 MG-Schartenstand ohne Nebenräume
21068 666 Infanterie-Beobachtungsstand mit Kleinstglocke
21070 622 Doppelgruppenunterstand für 20 mann

Blå: Bunkere som var under konstruktion pr. 15/1-1945
Rød: Planlagte bunkere som ikke var påbegyndt pr. 15/1-1945

Galleri

Jeg har endnu kun få billeder fra Bulbjerg - se nogle af dem her.

Oversigtskort

For at give et overblik over hvad der er at finde/se i dag, har jeg tilføjet nogle kort over området. Vær opmærksom på at bunkere som er fjernet efter krigen også er fjernet fra kortene, så du ikke skal lede forgæves.

Navn på enhed
Google Earth
Artillerie-stützpunkt Bulbjerg 20./H.K.A.R 180 (H.K.B. 20./180)
Infanterie-stützpunkt Vust

Kommentarer til kortene:
Der mangler enkelte bunkere, men ellers er de ret komplette - husk på at der er en del bunkere som aldrig nåede længere end planlægningsbordet og derfor er disse ejheller plottet ind på kortet.

Hvis du finder fejl og/eller mangler på kortene, så sig endelig til, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at få dette ajourført.

© AtlantikWall.dk
27/09-2020