AtlantikWall.dk

Genveje
Kort med forsvarsenheder
Alle bunkermodeller
    Bunkerinformation    
Antal modeller i alt: 493
Med tegning: 49
Med originaltegning: 156
Sidst opdateret: S449
 Hjem    Nyheder    2. verdenskrig    AtlantikWall    Regelbau    Galleri    Video    Links    Ordliste    Om    Facebook

Ordliste

Hjem -> Ordliste -> H

Alfabetisksorteret ordliste.

Vælg det bogstav eller tal som ordet starter med:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  1-9 
Eller søg i ordlisten:
Søg på hele sitet:

Ordliste - H.

Ord Beskrivelse Mere information
HHeer - Den tyske hær - landstyrker.
H.K.A.R.Heeres Küsten Artillerie RegimentKlik her
H.K.B.Heeres Küsten Batterie. Hærens kystbatterier.
HanstedStedet i Thy hvor Hanstholm ligger i dag.
HenrettelserEn del af de modstandsfolk der blev taget af gestappo, evt. fordi de var blevet stukket af landsforræddere (stikkere), dømtes til døden. Mange blev ført til København og henrettet ved skydning i Ryvangen, hvor der nu er indrettet en mindelund. Inden da måtte de gennemgå strenge forhør med tortur. I København blev Shellhuset brugt som både fængsel og forhørssted. Fangerne var anbragt i øverste etage og skulle danne skjold mod engelske luftangreb.
Frihedskæmperne der døde under frihedskampen, fik senere en broncemedaljon anbragt på gravstenen med teksten: "Faldet i Danmarks frihedskamp 1940-1945".
HipoHipokorpset, der er afledt af det tyske Hilfspolizei (hjælpepoliti), betod af danske landsforrædere der gik i tysk tjeneste og var en særlig afdeling af Schalburgkorpsets efterretningstjeneste. Det blev oprettet efter tyskernes fjernelse af det danske politi 19. september 1944. En del af medlemmerne bar sorte uniformer. Hipo'erne var hadede og frygtede på grund af deres mishandlinger af og terror over for danske statsborgere. Det var hovedsageligt dårligt begavede personer med trang til at udøve magt der søgte ind i korpset. De patruljerede i grupper på fem, undersøgte folk og forlangte at se deres legitimationskort. Korpset blev opløst ved befrielsen 5. maj 1945.
HvidstengruppenEn meget kendt modstandsgruppe.
Den fik sit navn, fordi ejeren af Hvidsten Kro ved Randers, Marius Fiil, og hans familie udgjorde størstedelen af gruppens medlemmer.
Gruppens indsats bestod i at organisere modtagelsen af våben fra Storbritannien og nogle i Storbritannien uddannede faldskærmsagenter.
Gruppen blev arresteret i marts 1944, og otte af medlemmerne blev henrettet af tyskerne i juni 1944. Denne henrettelse vakte stor forbitrelse og var stærkt medvirkende til, at den københavnske befolkning gik i strejke i slutningen af juni 1944.
 
© AtlantikWall.dk
AmazingCounters.com